MOB WIKI: Zombie

Tento tvor je nápaditě podobný hráči, ovšem je to příšera. Na výšku měří 2 bloky, 1 blok na šířku a 0,25 bloku na tloušťku. Objevuje se pouze v prostorách, kde je minimální nebo vůbec žádné světlo, k hráči se většinou přiblíží a zraní ho dotykem. Zombie se vznítí na slunci. Rádi útočí na vesničany, ale ty chrání železný golem.

Zombie dropují 0-2 kusy zkaženého masa, v betě 1.8 z nich padalo 0-2 kusy pírek. Ze zombie může také spadnout železná přilba, lopata, meč nebo také železný ingot a to od snapshotu 12w06a. Tyto předměty mohou padnout pouze když zombii zabije hráč. V následujícím snapshotu 12w07a se šance, že takovýto předmět padne zmenšila.

Minecraft Zombie Door Break
                 Od snapshotu 12w06a zombie mohou v hardcore módu zničit dveře

Zombie sténá, když bezcílně bloudí a vrčí, když je zraněna nebo útočí. Zombie se spawnují ve skupinách po 2-6 a pronásledují hráče na první pohled. Až do snapshotu 12w02a se nepokoušely vyhýbat překážkám, včetně strmých útesů a jednoduše se snažily přeskočit vše, co jim stálo v cestě. Jejich inteligence byla vylepšena po snapshotu 12w02a, pomáhá jim lépe se orientovat a vyhýbat překážkám. Na rozdíl od kostlivců se zombie nepokouší vyhýbat útokům a stále pronásleduje hráče i když přejde do protiútoku.

Za svítání, když je Slunce 15 nebo více stupňů nad zemí, se zombie, pokud je vystavena přímému slunci, vznítí. Nicméně pokud se dotýká vody, nevzplane a v okamžiku, kdy se jí přestane dotýkat, je opět vystavena účinkům přímého slunečního záření. Dostatečný stín ochrání zombie před sluncem stejně, jako kdyby pršelo. Od snapshotu 12w03a se zombie a kostlivci pokouší najít úkryt před sluncem pod stromy, v jeskyních nebo skočí do vody, aby se zachránili před uhořením.

2012-01-21_20.50.36
                                            Zombie vylézající z jeskyně